Mijn favorieten

VERKOCHT grond Holtdijk Markelo

Op 29 maart 2019 om 15.00 uur zal het navolgende perceel landbouwgrond met een gedeelte houtwal en poel, gelegen aan en nabij de Holtdijk te Markelo bij inschrijving worden verkocht.

Kadastraal bekend:
gemeente Markelo, sectie M nummers 1164 en 1107, totaal groot 3.87.88 ha

Biedingen moeten uiterlijk op 29 maart om 15.00 uur zijn ingeleverd, waarna de enveloppen worden geopend. Bieders worden in de gelegenheid gesteld bij het openen van de enveloppen aanwezig te zijn ten kantore van Robers makelaardij & assurantiën, Larenseweg 1, 7451 EL Holten; daarbij zal uitsluitend de hoogste bieding bekend worden gemaakt.

De verkoop geschiedt met gunning onder voorbehoud en met toestemming van de kantonrechter.

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden op 15 april 2019 ten overstaan van notariskantoor Geurts & Verbeek notarissen te Markelo.


Bijzonderheden:
 

  • Het jachtrecht is verhuurd.
  • Volgens de laatste akte van eigendomsverkrijging rusten er geen erfdienstbaarheden op het perceel.
  • De vruchtbomen die thans nog op het aangeboden perceel staan, nabij de boerderij Holtdijk 8 Markelo, zullen voor de overdracht worden gerooid.
  • De verplichtingen tot het in stand houden als landgoed in het kader van de NSW 1926, zijn thans komen te vervallen.
  • Het zandpad aan de oostzijde (vanaf de Holtdijk), behoort tot het perceel. In dit pad kunnen puinresten aanwezig zijn.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring