Mijn favorieten

TE KOOP BIJ INSCHRIJVNG grond Beusebergerweg Holten

Op 25 april 2019 om 14.00 uur, zal het navolgende perceel landbouwgrond met een klein gedeelte bos/houtwal, gelegen aan en nabij de Beusebergerweg te Holten, bij inschrijving worden verkocht.

Kadastraal bekend:
gemeente Holten, sectie I nummer 1795, groot 3.72.05 ha


Biedingen moeten uiterlijk op 25 april 2019 om 14.00 uur zijn ingeleverd, waarna de enveloppen worden geopend. Bieders worden in de gelegenheid gesteld bij het openen van de enveloppen aanwezig te zijn ten kantore van Robers makelaardij & assurantiën; daarbij zal uitsluitend de hoogste bieding bekend worden gemaakt.

De gunning is onder voorbehoud.

De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden uiterlijk op 20 mei 2019 ten overstaan van notariskantoor Tap & van Hoff te Lochem.

Uitgebreide informatie, alsmede inschrijfformulieren zijn uitsluitend via het kantoor van Robers makelaardij & assurantiën verkrijgbaar.  


Bijzonderheden:
 

  • Het jachtrecht is verhuurd.
  • Volgens de laatste akte van eigendomsverkrijging rusten er geen erfdienstbaarheden op het perceel.
  • Volgens de kadastrale registers is het perceel belast met een Inschrijving als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten gunste van de gemeente Rijssen-Holten.
  • De grond is gelegen in een verwevingsgebied en volgens het bestemmingsplan heeft het de bestemming agrarisch met waarden – landschap (kampen en hoevenlandschap).

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring