Mijn favorieten

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Het subsidiebudget voor 2018 is op dit moment overschreven. U kunt nog wel een subsidieaanvraag indienen.

Budget

Het budget van € 23 miljoen voor 2018 is overschreven. U kunt wel aanvragen blijven indienen. Volledige aanvragen nemen we weer in behandeling op 1 januari 2019 met het budget dat dan beschikbaar komt.

Let op! Dien altijd uw aanvraag tijdig in. Zorg dat u uiterlijk zes maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak de subsidieaanvraag indient. Deze indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak. Dat geldt ook wanneer het budget, zoals nu overschreven, of uitgeput is.

Budgetclaim per 9 augustus 2018

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor de periode 2016 tot en met 2019. De uitputting hiervan verloopt snel.
 
Totaal budget  Budgetclaim t/m 9 augustus 2018 Restant budget voor 2019
€ 75 miljoen € 64,2 miljoen € 10,8 miljoen

De verwachting is dat niet voor alle aanvragen in 2019 voldoende budget beschikbaar is. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie over de status van het budget.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen subsidie aanvragen. Bekijk de voorwaarden voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring